ข่าวองค์กร / ติดตามงาน

นาวาอากาศโท กฤษฎาภา สุขแสงดาว(เสธ.กฏษ) (ซ้าย)ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน คนไทย-ต่างชาติ (ประเทศไทย), สิบโทอภิรัฐ กุนกันไชย (ขวา) ประธานองค์กรฯ, อุทัย สายบุญสา (ที่สองจากขวา) รองประธานองค์กรฯให้การต้อนรับ อ.สะสม หาญกล้า เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.ข่าวกระทรวง พร้อมด้วยนายวัฒนา สัมมาพรต บรรณาธิการที่ปรึกษา และทีมงาน เดินทางเข้าพบปะพูดคุยตามคำเชิญเพื่อหาแนวทางประสานงานร่วมกันสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมความถูกต้องด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมไทยเพื่อสู่มาตรฐานสากลต่อไป..